Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Tá an Coimisiún Toghcháin freagrach as gach togra reifrinn a mhíniú ar bhealach neamhspleách neamhchlaonta.

Is é ár ról freisin feasacht an phobail faoi reifrinn a chur chun cinn agus daoine a spreagadh chun vótáil.

Comhartha sráide a deir "vótáil ar an mbealach seo" le saighead dírithe ar dheis.

Tá an Coimisiún Toghcháin ag glacadh ról an reifrinn ón iar-Coimisiún Reifrinn.

Féach trínár gceisteanna agus freagraí is coitianta le haghaidh faisnéise ar ár gcuid oibre agus ar Reifrinn.

Coinnigh súil ar an leathanach seo nó lean muid ar ár meáin shóisialta chun tuilleadh eolais a fháil faoi reifrinn agus faoinár gcuid oibre i gcoitinne.