Skip to main content

Coimisiún Toghcháin Reachtúil, Neamhspleách na hÉireann

Tá an Coimisiún comhdhéanta de 7 gcomhalta. Is í an Breitheamh Marie Baker an cathaoirleach, a d’ainmnigh an Príomh-Bhreitheamh.

Tá ceathrar gnáthchomhaltaí den Choimisiún ann a ceapadh tar éis comórtais a reáchtáil an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí. Is iad sin:

  • Alex Atwood
  • John Curran
  • Professor Caroline Fennell
  • Maura Quinn

Tá beirt chomhaltaí de bhrí oifige ann:

  • Ger Deering, Ombudsman.
  • Peter Finnegan, Clerk of the Dáil.