Skip to main content
Pictured is a women arriving at the Polling Station

Is é do vóta do ghuth

Leabhráin eolais an reifrinn

Tá dhá reifreann maidir leis an Teaghlach agus Cúram fógartha ag an rialtas, atá le tarlú Dé hAoine an 8 Márta 2024, ina gcuirfear ceist ar mhuintir na hÉireann an mian leo glacadh leis na hathruithe atá beartaithe ar Airteagal 41 den Bhunreacht nó diúltú dóibh.

Is féidir leat teacht ar na leabhráin faisnéise reifrinn thíos

Leabhráin eolais an reifrinn

Leabhráin eolais an reifrinn
MÁRTA 8 DÉ hAOINE 
Reifrinn ar an Teaghlach agus Cúram 
Do threoir neamhspleách 
Is é do vóta do ghuth 
Aimsigh ar líne sinn 
electoralcommissionie/ga/reifrinn

Leabhrán Eolais Reifrinn atá Éasca le Léamh

Leabhrán Eolais Reifrinn atá Éasca le Léamh Word
Leabhrán Eolais Reifrinn atá Éasca le Léamh PDF

Leabhrán eolais reifrinn i dTeanga Chomharthaíochta na hÉireann

Leabhrán eolais reifrinn – taifead fuaime

Leabhráin eolais an reifrinn – formáid téacs mhóir

Leabhráin eolais an reifrinn
MÁRTA 8 DÉ hAOINE 
Reifrinn ar an Teaghlach agus Cúram 
Do threoir neamhspleách 
Is é do vóta do ghuth 
Aimsigh ar líne sinn 
electoralcommissionie/ga/reifrinn