Skip to main content

Coimisiún Toghcháin Reachtúil, Neamhspleách na hÉireann

Is comhlacht reachtúil, neamhspleách é an Coimisiún Toghcháin, a bunaíodh an 9 Feabhra 2023, atá freagrach as raon leathan feidhmeanna toghcháin mar atá leagtha amach san Acht um Athchóiriú Toghchán 2022. Tá an Coimisiún ag croílár chóras toghcháin na hÉireann, agus raon feidhmeanna toghcháin á gcur i bhfeidhm aige lena n-áirítear: Cuirtear roinnt ról toghcháin … Continued

Léigh tuilleadh
Woman with red unbrella walking to polling station

Comhaltaí an Choimisiúin

Tá an Coimisiún comhdhéanta de 7 gcomhalta. Is í an Breitheamh Marie Baker an cathaoirleach, a d’ainmnigh an Príomh-Bhreitheamh. Tá ceathrar gnáthchomhaltaí den Choimisiún ann a ceapadh…

Léigh tuilleadh

Aird an Phobail

  • Bunaíodh an Coimisiún Toghcháin

    Bunaíodh an Coimisiún Toghcháin faoin Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022. Tugadh an Bille os comhair Thithe an Oireachtais ar an 30 Márta, 2022 agus tugadh isteach sa dlí é ar an 25 Iúil, 2022. Aimsigh tuilleadh eolais ar shuíomh idirlíne an Oireachtais. Léigh tuilleadh
  • Athbhreithniú ar Dháilcheantair agus Toghlaigh do Pharlaimint na hEorpa

    Tá an Coimisiún um Thoghlaigh, de réir alt 56 den Acht um Athchóiriú Toghcháin 2022 agus tar éis fhoilsiú Réamhthorthaí an Daonáirimh 2022, chun tuarascáil agus moltaí a dhéanamh maidir leis na toghlaigh le haghaidh (a) comhaltaí a thoghadh chun na Dála agus (b) comhaltaí a thoghadh chun Parlaiminte na hEorpa. Léigh tuilleadh
  • Aighneachtaí Athbhreithnithe an Toghlaigh

    Léigh na haighneachtaí ón bpobal don Athbhreithniú ar Thoghcheantair atá ar siúl faoi láthair. Tá an tréimhse roimh an 10ú Bealtaine agat chun do chuid tuairimí a roinnt maidir leis an dóigh ar cheart Dáilcheantair agus Toghlaigh do Pharlaimint na hEorpa de chuid na hÉireann a chomhdhéanamh. Déanfar na haighneachtaí sin a nuashonrú go rialta Léigh tuilleadh