Skip to main content
Pictured a polling station in Dublin.

Is é do vóta do ghuth

Seiceáil an Clár

Tugtar deis duit leis an vótáil bheith mar chuid den chinnteoireacht a bhaineann le do shaol agus le todhchaí ár dtíre. Mura gcaitheann tú vóta, déanfaidh daoine eile na cinntí duit.

Le bheith ábalta do thuairim a chur in iúl maidir le saincheisteanna tábhachtacha trí vótáil, caithfidh tú bheith ar Chlár na dToghthóirí.

Tá sé an-éasca clárú chun vótáil nó seiceáil go bhfuil do chuid sonraí cruinn agus suas chun dáta. Is féidir leat é sin a dhéanamh trí chuairt a thabhairt ar: www.checktheregister.ie

Spriocdhátaí maidir le clárú vótálaithe

Tá an spriocdháta chun clárú agus chun do chuid sonraí a thabhairt suas chun dáta do vótáil chaighdeánach do na reifrinn ar an 8 Márta thart anois.

Tá an spriocdháta le haghaidh socruithe poist agus vótála speisialta do na reifrinn ar an 8 Márta thart anois

Nuair a bheidh tú cláraithe le vótáil, agus má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta chun vótáil i reifreann, cuirfear cárta vótála chuig do sheoladh roimh lá na vótála.

Ullmhaigh chun vóta a chaitheamh

  • Bí cinnte go bhfuil tú cláraithe ag do sheoladh reatha faoin 20 Feabhra 2024. Seiceáil go bhfuil do chuid eolais suas chun dáta ag checktheregister.ie.
  • Tá an spriocdháta le haghaidh socruithe poist agus vótála speisialta do na reifrinn ar an 8 Márta thart anois.
  • Bí ag faire amach do do chárta vótála chun do theach a shroicheadh sa phost..
  • • Faigh tuilleadh eolais faoi na reifrinn atá le teacht inár roinn Cad a n-iarrtar ort vótáil ina leith.
  • • Déan plean le haghaidh cá huair a vótálfaidh tú ar an 8 Márta 2024. Tabhair cuairt ar ár roinn Cá háit le Vótáil chun tuilleadh eolais a fháil.
  • Ní gá do chárta vótála a bheith agat nuair a théann tú chun vóta a chaitheamh. Ba chóir duit, áfach, cineál bailí aitheantais phearsanta a thabhairt leat, amhail pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí, nó cárta aitheantais fostaí nó mic léinn ar a bhfuil grianghraf. Glactar le cineálacha eile aitheantais freisin, amhail cárta creidmheasa nó teastas breithe, fad is atá doiciméad eile agat ar a dhearbhaítear do sheoladh sa dáilcheantar. B’fhéidir nach n-iarrfar cruthúnas aitheantais ort, ach má iarrfar ort é, ní mór duit é a thaispeáint. Faigh tuilleadh eolais agus féach an liosta foirmeacha bailí ID inár roinn Conas Vóta a Chaitheamh.