Skip to main content
Decorative image of people approaching a polling station.

Is é do vóta do ghuth

Cá háit le Vótáil

Nuair a bheidh tú cláraithe le vótáil, agus má chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta g ichun vótáil i reifreann, cuirfear cárta vótála chuig do sheoladh baile cláraithe roimh lá na vótála.

Beidh an stáisiún vótála lena mbeidh tú cláraithe chun vótáil ar dháta an reifrinn ainmnithe ar an gcárta vótála.

Is dócha gurb é sin an stáisiún vótála is gaire do do sheoladh cláraithe.

Cad a theastaíonn uait chun vóta a chaitheamh

Tá sé an-tábhachtach go gcuimhneoidh tú nach féidir leat vóta a chaitheamh ach ag an stáisiún vótála atá liostaithe ar do chárta vótála ach ní gá duit do chárta vótála a thabhairt leat chun vóta a chaitheamh. Ní gá duit ach a chinntiú go mbeidh ID bailí agat.

Is féidir leat na doiciméid seo a leanas a úsáid chun d’aitheantas a chruthú:

  • Pas (cárta pas nó leabhar pas)
  • Ceadúnas tiomána
  • • Cárta aitheantais ionaid oibre (caithfidh grianghraf a bheith air)
  • Cárta aitheantais mic léinn (caithfidh grianghraf a bheith air)
  • Doiciméad taistil (caithfidh grianghraf a bheith air)
  • Cárta Seirbhísí Poiblí
  • Leabhar cuntais bainc nó comhair creidmheasa ar a bhfuil d’ainm agus do sheoladh sa dáilcheantar

Mura bhfuil aon cheann de na doiciméid atá liostaithe thuas agat, is féidir leat ceann amháin díobh seo a leanas a úsáid, mar aon le fianaise ar do sheoladh sa dáilcheantar:

  • Seicleabhar nó cárta
  • Cárta creidmheasa
  • Teastas breithe nó pósta

Faigh tuilleadh eolais inár roinn Conas Vóta a Chaitheamh.

Vótálaithe faoi mhíchumas

Tá an ceart céanna ag daoine faoi mhíchumas do cheart vótála a fheidhmiú.

Is féidir leat:

• Vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála eile mura bhfuil an stáisiún áitiúil inrochtana

• Cuidiú a fháil ó chompánach nó ón oifigeach ceannais chun vóta a chaitheamh ag an stáisiún vótála

• Vóta a chaitheamh ag baint úsáid as teimpléad páipéir bhallóide má tá lagú amhairc ort

• Vóta a chaitheamh sa phost (Ná déan dearmad clárú nó a sheiceáil go bhfuil do chuid sonraí cruinn roimh 12 Feabhra 2024 má tá tú incháilithe)

• Vóta a chaitheamh ag ospidéal, teach altranais nó institiúid dá leithéid má tá cónaí ort ann

Bíonn ceann amháin ar a laghad de na roghanna sin ar fáil ar réimse cúiseanna, mar shampla míchumas, cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta, nó tinneas.

Faigh tuilleadh eolais trí chuairt a thabhairt ar ár roinn Vótáil Inrochtana.