Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Faoi Alt 59 den Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022, cuireann an Coimisiún Toghcháin fáilte roimh aighneachtaí i scríbhinn maidir le cúrsaí gur cheart a mheas san athbhreithniú ar Dháilcheantair agus Toghlaigh do Pharlaimint na hEorpa. Ba cheart aighneachtaí a sheoladh chuig an gCoimisiún Toghcháin…LE SOLÁTHAR nó ar ríomhphost chuig constituencyreview@electoralcommission.ie.