Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Maoirseacht ar Chlár na dToghthóirí

Tá ról maoirseachta ag an gCoimisiún Toghcháin maidir le Clár na dToghthóirí.

Cé go ndéanann údaráis áitiúla Cláir Thoghthóirí a bhainistiú agus a chothabháil, féadfaidh an Coimisiún Toghcháin taighde a choimisiúnú nó a dhéanamh i ndáil leis na nithe seo a leanas;

  • cruinneas agus iomláine na gclár toghthóirí;
  • cothabháil na gclár toghthóirí;
  • na próisis a bhaineann le tiomsú, cothabháil agus feidhmiú na gclár toghthóirí.

Gach bliain, foilseoidh an Coimisiún tuarascáil ina leagfar amach aon taighde a rinne sé agus measúnú an Choimisiúin ar stádas agus ar fheidhmiú an chláir toghthóirí agus aon mholtaí a mheasann an Coimisiún is gá chun sláine an chláir toghthóirí agus an phróisis chlárúcháin a chothabháil agus a fheabhsú.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar chláir toghcháin féach ar an Suíomh Gréasáin Seiceáil an Clár.