Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Mol foghlama

Mar chuid dár n-obair, faoin Acht um Athchóiriú Toghcháin 2022, cuirimid cláir oideachasúla agus faisnéise ar fáil chun feasacht an phobail ar phróisis toghcháin agus dhaonlathacha an Stáit a chur chun cinn, mar aon lena rannpháirtíocht iontu, agus spreagaimid an pobal chun vótáil in imeachtaí toghcháin.

Tá neart eolais sna leathanaigh atá nasctha thíos faoi chóras daonlathach na hÉireann agus faoi imeachtaí toghcháin.