Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Toghchán méarachta Luimnigh

Caithfidh muintir Luimnigh vóta don chéad Mhéara dírthofa riamh in Éirinn ar an 7 Meitheamh 2024.

Tarlóidh sé sin mar gheall ar thoradh pobalbhreithe in 2019 inar vótáil muintir chathair agus chontae Luimnigh ar son togra le haghaidh Méara dírthofa.

Beidh Méara dírthofa Luimnigh ina ról faoi leith in Éirinn, mar gurb é seo an chéad uair a bheidh cumhachtaí feidhmiúcháin a leagtar amach i reachtaíocht ag Méara in Éirinn.

Beidh an Méara in oifig ar feadh cúig bliana, an timthriall toghchánach céanna leis na comhairleoirí áitiúla.

Féadfaidh an Méara dhá théarma oifige ar a mhéad a dhéanamh. Féadfaidh an dá théarma sin a bheith i ndiaidh a chéile nó gan a bheith.

Tá tuilleadh eolais faoin Méara dírthofa, agus faoi chumhachtaí agus feidhmeanna an Mhéara ar fáil ar Limerick.ie.

Ullmhú chun vóta a chaitheamh i dtoghchán Mhéara Luimnigh

Beidh ort seiceáil ar dtús an bhfuil tú i dteideal vóta a chaitheamh sa toghchán do Mhéara Luimnigh.

Nuair a chomhlíonann tú na critéir incháilitheachta, is féidir leat clárú le haghaidh vótála nó do shonraí a thabhairt cothrom le dáta ar www.checktheregister.ie.

Is é an spriocdháta le haghaidh socruithe postvótála agus vótála speisialta an 11 Bealtaine 2024.

Is é an spriocdháta chun clárú nó chun do shonraí a thabhairt cothrom le dáta don ghnáthvótáil Dé Luain, 20 Bealtaine 2024.

Déan cinnte go gcláraíonn tú chun vóta a chaitheamh in am trátha.

Seolfar cárta faisnéise vótaíochta chuig do sheoladh ar a mbeidh sonraí do stáisiúin áitiúil vótála. Ní gá duit do chárta faisnéise vótaíochta a thabhairt leat nuair a théann tú chuig an stáisiún vótála chun vóta a chaitheamh. Ba chóir duit, áfach, cineál bailí aitheantais phearsanta a thabhairt leat, amhail pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí, nó cárta aitheantais fostaí nó mic léinn ar a bhfuil grianghraf. Glactar le cineálacha eile aitheantais freisin, amhail cárta creidmheasa nó teastas breithe, fad is atá doiciméad eile agat ar a dhearbhaítear do sheoladh sa dáilcheantar. B’fhéidir nach n-iarrfar cruthúnas aitheantais ort, ach má iarrfar ort é, ní mór duit é a thaispeáint.

Vóta a chaitheamh i dtoghchán Mhéara Luimnigh

Nuair a shroichfidh tú do stáisiún vótála ar lá na vótála (Dé hAoine, 7 Meitheamh 2024), iarrfar d’ainm agus do sheoladh ort. Ba cheart duit do chruthúnas aitheantais a bhreith leat chun é a thaispeáint más gá.

Má tá foireann an stáisiúin vótála sásta le d’aitheantas, agus má tá d’ainm ar Chlár na dToghthóirí, cuirfidh an cléireach vótála stampa ar pháipéar ballóide agus tabharfaidh siad duit é.

Tabhair do pháipéar ballóide anonn chuig an mbothán vótála príobháideach.

Féadfaidh tú na hiarrthóirí ar mhaith leat vótáil ar a son a mharcáil in ord tosaíochta (1, 2, 3 agus mar sin de) ar do pháipéar ballóide. Toisc go mbeidh vóta le caitheamh i dtoghcháin éagsúla ar an lá céanna, ná déan dearmad caitheamh le gach páipéar ballóide as féin. Dá bhrí sin, beidh ort tosú ag ‘1’ ar gach páipéar ballóide le haghaidh an iarrthóra is fearr leat, agus leanúint ort in ord do roghanna.

Cé atá in ann vóta a chaitheamh i dtoghchán Mhéara Luimnigh?

Chun vóta a chaitheamh sa toghchán le haghaidh Mhéara Luimnigh, caithfidh tú:

  • A bheith 18 mbliana d’aois nó níos sine ar lá na vótála
  • Gnáth-chónaí a bheith ort sa Stát; agus
  • A bheith cláraithe le vóta a chaitheamh i dToghlimistéir Chathair agus Chontae Luimnigh

Bí cinnte go bhfuil tú cláraithe le vóta a chaitheamh agus seiceáil d’incháilitheacht roimh an spriocdháta, an 20 Bealtaine 2024, trí dhul go www.checktheregister.ie nó trí dhul i dteagmháil le Comhairle Cathrach nó Contae Luimnigh.

Eolas ilteangach faoi vótáil

Féach ar eolas ilteangach faoi vóta a chaitheamh i dtoghcháin in Éirinn.