Skip to main content
Image of person in wheelchair being assisted voting.

Is é do vóta do ghuth

Vótáil Inrochtana

Tá roinnt roghanna éagsúla ann do dhaoine a bhfuil bacainní orthu maidir le feidhmiú a gcirt dhaonlathaigh chun vótála. Tá na roghanna seo ar fáil ar chúiseanna éagsúla lena n-áirítear míchumas, cumas éagsúla léitheoireachta/scríbhneoireachta, nó tinneas.

Is féidir le vótálaithe a bhfuil bacainní rompu:

  • Vote by post
  • Vote in a hospital or nursing home (Special Voters list)
  • An stáisiún vótála ina vótálann tú a athrú
  • • Cúnamh a fháil le do vóta a chaitheamh

Vóta a chaitheamh sa phost

Is é ceann de na príomhréimsí athraithe gur Clár Rollach é an clár anois. Ciallaíonn sé sin gur féidir le daoine a gcuid sonraí a thabhairt suas chun dáta am ar bith den bhliain (ach amháin sa tréimhse díreach roimh imeacht toghcháin).

Athrú eile a tugadh isteach leis an Acht um Athchóiriú Toghcháin 2002 ab ea an incháilitheacht do dhaoine a bhfuil meabhairghalar orthu nó atá faoi mhíchumas iarratas a dhéanamh ar vóta poist.

Chun iarratas a dhéanamh ar vóta poist mar gheall ar bhreoiteacht nó ar mhíchumas, beidh ort an Fhoirm Iarratais PV2 a chomhlánú.

Má cheapann tú go bhfuil tú incháilithe le haghaidh vóta poist, beidh ort iarratas a dhéanamh roimh an 12 Feabhra 2024 le bheith cláraithe in am do na reifrinn a bheidh ar siúl Dé hAoine an 8 Márta 2024

Athraíonn na spriocdhátaí iarratais ag brath ar an gcineál imeachta toghcháin:

  • Toghchán Dála/Ginearálta – Dhá lá i ndiaidh dháta lánscor na Dála
  • Fothoghchán Dála – Dhá lá i ndiaidh an ordú don lá vótála a dhéanamh
  • Toghchán Uachtaránachta, Eorpach nó áitiúil nó reifreann – 22 lá ar a laghad roimh lá na vótála (gan an Domhnach, Aoine an Chéasta nó Laethanta Saoire Poiblí san áireamh)

Athrú ar an stáisiún vótála a iarraidh

Bhí líon beag stáisiún vótála dorochtana don olltoghchán deireanach (2020) Más rud é go n-úsáideann tú cathaoir rothaí agus/nó má tá deacrachtaí agat rochtain a fháil ar do stáisiún vótála, is féidir leat iarratas a chur isteach, i scríbhinn, chuig ceann comhairimh do thoghcheantair Ní mór d’iarratais chun vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála eile a bheith istigh seachtain amháin, ar a laghad, roimh lá na vótála.

Más féidir, ba chóir duit stáisiún vótála eile a mholadh atá inrochtana agus áisiúil duit. Mura bhfuil cleachtadh agat ar stáisiúin vótála eile i do cheantar, roghnóidh an ceann comhairimh stáisiún malartach duit. Má chuireann tú míniú ar fáil ar an bhfáth nach bhfuil do stáisiún reatha inrochtana duit, cabhróidh sé leis an gceann comhairimh stáisiún malartach a roghnú duit.

Seolfaidh an ceann comhairimh údarúchán i scríbhinn chugat ionas go mbeidh tú in ann vóta a chaitheamh ag stáisiún vótála eile. Ba chóir duit an t-údarúchán seo (chomh maith leis an ngnáth-fhianaise aitheantais) a thaispeáint nuair a théann tú chun do vóta a chaitheamh. Chomh luath agus atá stáisiún vótála eile sannta duit, ní féidir leat do vóta a chaitheamh ag do stáisiún áitiúil.

Cúnamh le do vóta a chaitheamh

Is féidir le daoine faoi mhíchumas leas a bhaint as cineálacha cúnaimh éagsúla agus a bpáipéar ballóide á gcaitheamh acu sa stáisiún vótála. Is féidir é seo a dhéanamh trí chúnamh a fháil ó:

  • Compánach
  • Oifigeach Ceannais
  • Teimpléad Páipéir Ballóide

Tá níos mó eolais anseo thíos faoi na cineálacha cabhrach a bhíonn ar fáil nuair a chaitheann tú do vóta.