Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Ráiteas Straitéise

Gach trí bliana, faoi alt 28 den Acht um Athchóiriú Toghcháin, ullmhaímid ráiteas straitéise a bhíonn dírithe ar na chéad trí bliana eile agus cuirtear faoi bhráid an Chomhchoiste Oireachtais é.