Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Déanfaidh an Coimisiún Toghcháin taighde ar bheartas agus nós imeachta toghcháin a choimisiúnú agus a sheoladh. De thoradh taighde den sórt sin féadfaidh an Coimisiún moltaí a chur faoi bhráid an Aire agus an Rialtais.

Ullmhóidh an Coimisiún clár taighde bliantúil. Má tá réimse taighde agat a mheasann tú gur cheart don Choimisiún a mheas, seol ríomhphost chuig info@electoralcommission.ie