Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Dréachtchlár Taighde

Tá a chéad dréachtchlár taighde ullmhaithe ag an gCoimisiún anois agus, tríd an doiciméad sin, tá tuairimí an Oireachtais, an phobail agus páirtithe leasmhara eile maidir lena thosaíochtaí taighde á n-iarraidh aige.

Eagraítear iad sin de réir snáitheanna téamacha (féach Cuid 3) lena léirítear feidhmeanna an Choimisiúin faoin Acht um Athchóiriú Toghcháin.

Chuirfimis fáilte go háirithe roimh ionchuir tríd an bhfoirm ár líne.

Is féidir leat freisin freagraí ar na ceisteanna sin nó tuairimí nó moltaí níos ginearálta a sheoladh trí ríomhphost chuig:

research@electoralcommission.ie

nó sa phost chuig:

An Coimisiún Toghcháin,
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2,
D02X8X8.

Molaimid go mór duit do thuairimí a chur chugainn. Beidh siad ina gcuidiú lena chinntiú go mbeidh fíorthionchar dearfach ag taighde an Choimisiúin ar vótálaithe na hÉireann, ar chóras toghcháin na hÉireann, agus ar dhaonlathas na hÉireann.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí an 12 Eanáir, 2024.