Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Reifreann ar an mBille um an gCeathrú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2001 (Conradh Nice)

Bhí reifreann ann an 7 Meitheamh 2001 maidir le togra chun a cheadú d’Éirinn Bunreacht na hÉireann a leasú chun Conradh Nice a dhaingniú.

Chomhaontaigh Cinn Stáit nó Rialtais Bhallstáit an AE Conradh Nice an 11 Nollaig 2000. Ba é príomhchuspóir Chonradh Nice ná roinnt athruithe a dhéanamh ar na hinstitiúidí a rialaíonn an AE. Dhéileáil sé freisin le saincheisteanna amhail comhbheartas eachtrach agus slándála.

Bhí sé d’aidhm leis an reifreann leasú a dhéanamh ar Airteagal 29 de Bhunreacht na hÉireann. Bhain an tAirteagal seo le caidreamh idirnáisiúnta agus bhí forálacha ann a cuireadh leis cheana féin tar éis na reifreann a bhí ar siúl chun daingniú a dhéanamh ar bhallraíocht na gComhphobal Eorpach (1972), ar an Ionstraim Eorpach Aonair (1987), ar an gConradh ar an Aontas Eorpach (Conradh Maastricht) (1992) agus ar Chonradh Amstardam (1998).

Níor thoiligh na daoine leis an togra.


Tuarascáil

Níl aon téacs Gaeilge den Tuairisc ar fáil agus mar sin tá an nasc le téacs Béarla an Tuairisc.