Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

Scéim Teanga

Tá an Coimisiún Toghcháin ag fanacht le foilsiú na dtreoirlínte do na Caighdeáin Ghaeilge nua ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Ónár mbunú i mí Feabhra 2023 mar chomhlacht poiblí neamhspleách nua, tá soláthar ár n-ábhar trí Ghaeilge ina chuid lárnach dár gcuid oibre ag an gCoimisiún Toghcháin. 

Déanfar an leathanach seo a nuashonrú nuair a bheidh ár scéim curtha i gcrích.