Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Cuirfidh an Coimisiún Toghcháin cláir oideachais agus faisnéise ar fáil chun feasacht an phobail ar phróisis thoghchánacha agus dhaonlathacha an Stáit a chur chun cinn agus chun an pobal a spreagadh chun vóta a chaitheamh ag imeachtaí toghcháin.

Cuirfear eolas faoin gclár seo ar fáil anseo ar bhonn leanúnach.