Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Foráladh leis an Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022, do Choimisiún Toghcháin a bhunú. Bunaíodh an Coimisiún Toghcháin go foirmiúil an 9ú Feabhra 2023. 2023. Glacfaidh sé a chuid feidhmeanna go foirmiúil ar bhonn céimnithe.