Skip to main content
Decorative image of people voting

Is é do vóta do ghuth

Cáilitheacht Vótálaí

Chun vóta a chaitheamh in aon toghchán nó reifreann, ní mór duit a bheith i dteideal vóta a chaitheamh. Tá do cheart vótála bunaithe ar do náisiúntacht, agus baineann rialacha leis na náisiúntachtaí a bhfuil cead acu vóta a chaitheamh i dtoghcháin agus reifrinn in Éirinn.

Ní mór duit a bheith:

Fiú más rud é go bhfuil tú incháilithe vóta a chaitheamh mar gheall ar do náisiúntacht, ní féidir leat vóta a chaitheamh ach amháin má tá tú cláraithe ar Chlár na dToghthóirí.

Cé hiad na daoine ar féidir leo vótáil i reifreann?

You can vote in a referendum if you are an Irish citizen who is on the Register of Electors, the Postal Voters List or the Special Voters List and if you are 18 years or over on the day of the vote.

Cé atá in ann vótáil in olltoghchán?

Is féidir leat vóta a chaitheamh in olltoghchán:

 • Más saoránach Éireannach nó Briotanach thú
 • Más cónaitheoir in Éirinn thú
 • Má tá tú 18 mbliana d’aois nó níos sine ar lá na vótála
 • Má tá tú cláraithe le vótáil

Cé atá in ann vótáil i dtoghchán áitiúil?

Ní chaithfidh tú a bheith mar shaoránach Éireannach chun vóta a chaitheamh i dtoghchán áitiúil. Ní mór duit a bheith i do chónaí sa Stát go hiondúil, áfach, chun tú féin a chlárú ar Chlár na dToghthóirí. Ní féidir leat vóta a chaitheamh i dtoghchán chomhairle contae agus toghchán chomhairle cathrach araon.

Chun vóta a chaitheamh i dtoghchán áitiúil, ní mór duit a bheith:

 • Os cionn 18 mbliana d’aois
 • I do chónaí sa toghlimistéar áitiúil
 • Liostaithe ar Chlár na dToghthóirí

Cé atá in ann vótáil i dtoghchán Pharlaimint na hEorpa?

Is féidir le gach saoránach Éireannach atá os cionn 18 mbliana d’aois vóta a chaitheamh i dtoghchán na hEorpa. Más saoránach Éireannach thú, ach tá tú i do chónaí i dtír eile an AE, is féidir leat do vóta a chaitheamh sa tír sin.

Más as ballstát eile den Aontas Eorpach thú, ach tá tú i do chónaí in Éirinn, is féidir leat do vóta a chaitheamh i dtoghchán na hEorpa anseo in Éirinn. Chun é sin a dhéanamh, ní mór do d’ainm a bheith ar chlár na dtoghthóirí. Más saoránach an AE thú, ach níl tú cláraithe chun vóta a chaitheamh ag toghchán na hEorpa roimhe seo in Éirinn, ní mór duit iarratas a chur isteach ar chlárú agus foirm dhearbhúcháin reachtúil, EP1 (ar fáil ó d’údarás áitiúil) a chur i gcrích. Seolfar na dearbhúcháin reachtúla chuig do Bhallstát baile lena chinntiú nach bhfuil dhá vóta á gcaitheamh ag daoine.

Ní féidir leat vóta a chaitheamh i dtoghchán na hEorpa i níos mó ná toghcheantar ná tír amháin.

Cé atá in ann vótáil i dtoghchán an tSeanaid?

Chun vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid, ní mór duit a bheith mar shaoránach Éireannach atá mar:

Má tá tú incháilithe, is féidir leat vóta a chaitheamh i dtoghlaigh OÉ agus Choláiste na Tríonóide, fiú más rud é go bhfuil tú cláraithe lasmuigh d’Éirinn.

Cé atá in ann vótáil i dtoghchán na hUachtaránachta?

Chun vóta a chaitheamh i dtoghchán na huachtaránachta, ní mór duit a bheith:

 • I do Shaoránach Éireannach
 • 18 mbliana d’aois nó níos sine
 • I do chónaí go hiondúil in Éirinn
 • Má tá tú cláraithe le vótáil