Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Bunaíodh an Coimisiún Toghcháin faoin Acht um Athchóiriú Toghcháin, 2022. Tugadh an Bille os comhair Thithe an Oireachtais ar an 30 Márta, 2022 agus tugadh isteach sa dlí é ar an 25 Iúil, 2022. Aimsigh tuilleadh eolais ar shuíomh idirlíne an Oireachtais.