Skip to main content

Ireland’s Statutory, Independent Electoral Commission

Reifreann ar an mBille um an Ochtú Leasú is Fiche ar an mBunreacht 2009 (Conradh Liospóin)

Bhí reifreann ann arís an 2 Deireadh Fómhair 2009 maidir le togra chun an Bunreacht a leasú chun a cheadú d’Éirinn Conradh Amstardam a dhaingniú.

Cuireadh ceist a bhí cosúil leis an gceann a cuireadh i Meitheamh 2008: An mian leat go ndaingneodh Éire Conradh Liospóin?

Ní raibh athrú déanta ar Chonradh Liospóin féin ó 2008 i leith. Bhí roinnt cinntí glactha ó reifreann Mheitheamh 2008 i leith lenar athraíodh an comhthéacs dlíthiúil agus polaitiúil ina raibh an reifreann seo ar siúl, áfach.

Foilsíodh Treoir Neamhspleách i bhfoirm leabhráin agus scaipeadh é ar gach teach sa stát. Tá cur síos gairid ar gach togra sa treoir seo.


Foilsíodh an Coimisiún leabhrán treorach breisithe le tuilleadh eolas.


Tuarascáil

Níl aon téacs Gaeilge den Tuairisc ar fáil agus mar sin tá an nasc le téacs Béarla an Tuairisc.