Skip to main content

Is é do vóta do ghuth

An Bille um an Séú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht, 2018. Bhain an togra reifrinn ar an reifreann maidir le foirceannadh toirchis a rialáil le cibé ar aontaigh nó nár aontaigh tú le Airteagal 40.3.3 den Bhunreacht a scriosadh agus Airteagal nua a chur ina áit.

Cuireadh an leasú molta ar an mBunreacht os comhair an phobail an 25 Bealtaine 2018. Thoiligh na daoine leis an togra.

Treoir Neamhspleách

Foilsíodh Treoir Neamhspleách i bhfoirm leabhráin agus scaipeadh é ar gach teach sa stát. Tá cur síos gearr ar gach togra sa treoir sin.


D’fhoilsigh an Coimisiún treoir neamhspleách freisin do dhaoine a bhfuil míchumas intleachta ag dul dóibh.


Cliceáil anseo

Chuir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann suíomh gréasáin an Choimisiúin Reifrinn ar an reifreann maidir le foirceannadh toirchis a rialáil i gcartlann. Má tá aon deacracht agat nó má tá ceist agat maidir leis an suíomh gréasáin cartlannaithe, déan teagmháil le webarchives@nli.ie


Tuarascáil

Féadfaidh tú tuarascáil an Choimisiúin Reifrinn a léamh ar líne nó cóip PDF den tuarascáil a íoslódáil.